Erdkabel NAYY 150 mm² (Aluminium)

Erdkabel NAYY 150 mm² (Aluminium)

Kabel & Leitungen Erdkabel NAYY (Aluminium) NAYY 150 mm²