Erdkabel NAYY 240 mm² (Aluminium)

Erdkabel NAYY 240 mm² (Aluminium)

Kabel & Leitungen Erdkabel NAYY (Aluminium) NAYY 240 mm²