Erdkabel NYY-O 1-adrig (1x10mm²) (Kupfer)


Erdkabel NYY-O 1-adrig (1x10mm²) (Kupfer)